ข้อมูล eBook

ชื่อ: 52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก

ผู้แต่ง: ฤทัย จงสฤษดิ์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือวิทยาศาสตร์ที่แนะนำวิธีประดิษฐ์และ
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on
ทั้ง 52 กิจกรรม ซึ่งเด็ก ๆ ทำได้ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์หาง่าย
โดยเฉพาะการนำขวดพลาสติกเหลือใช้ราคาถูกมาเป็นวัสดุหลัก
และทดลองวิทยาศาสตร์ ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก
ภายในหนังสือได้อธิบายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การทดลอง
และเคล็ดลับของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
เพื่อเสริมความเข้าใจจากการทำกิจกรรม เช่น ฟังเสียงหัวใจด้วยขวด
ติดไฟในขวดสาหร่าย ลูกเกดเต้นระบำในขวด ขวดพลาสติกดูดน้ำสี เป็นต้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-05-20 01:03
2019-09-09 01:09
2019-09-03 01:10
2018-12-17 01:07
2018-08-22 01:06
2018-06-20 01:06
2018-06-12 01:05
2018-05-28 01:05
2018-03-22 01:05
2018-01-17 01:06
2017-09-07 01:06
2017-08-23 01:07