ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกอีกใบ...ที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึง

ผู้แต่ง: แอนน์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"
ภูมิ หมายถึง ที่อยู่ แผ่นดิน หรืออาจจะหมายถึงโลก
ก็ย่อมไม่ผิด โลกอีกใบที่นักวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง
มีอยู่จริง เพื่อรอให้ได้รับการพิสูจน์
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-22 01:06
2018-06-25 01:05
2018-06-15 01:06
2018-06-09 01:05
2018-05-29 01:05
2017-08-23 01:07
2017-08-02 06:05
2017-03-07 10:37