ข้อมูล eBook

ชื่อ: มะนาวสู้แล้งนอกฤดู

ผู้แต่ง: มนตรี แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มะนาว พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถลงทุน และสร้างผลกำไรให้อย่างน่าชื่นใจ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมทุกขั้นตอนและเรื่องราวของการทำสวนมะนาวจากประสบการณ์ตรงของเกษตรผู้ประสบความสำเร็จ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-03-16 06:02
2018-12-20 01:07
2018-05-03 01:05
2018-04-10 01:05
2017-12-26 01:05
2017-09-12 01:07
2017-09-04 01:07
2017-08-23 01:07
2017-07-25 01:06
2017-02-15 06:23
2017-01-11 11:16