ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

ผู้แต่ง: สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

สำนักพิมพ์: Kehakaset

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลากหลายรูปแบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-12 07:05
2018-07-10 01:06
2017-09-23 06:04
2017-09-13 01:07
2017-08-23 01:07
2017-08-04 01:07
2017-02-07 08:27
2017-01-22 23:20