ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุดอาหารต้านโรค ผลงานเขียนของนิดดา หงษ์วิวัฒน์
บรรณาธิการบริหารและเจ้าของคอลัมน์ยอดนิยม
“ธรรมชาติบำบัด” ในนิตยสารครัว ครั้งนี้นำเรื่องราวของข้าว
กล้องและข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค มานำเสนอ
ผู้อ่านอย่างจุใจ ครบครันด้วยข้อมูลความรู้ ทั้งคุณค่า
สารอาหาร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-09-01 01:09
2018-09-17 01:06
2018-07-12 01:06
2018-01-21 01:06
2017-12-26 01:05
2017-12-12 01:05
2017-08-23 01:07
2017-04-05 11:47
2017-03-24 13:00
2017-02-07 08:27