< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน

89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน

หมวด: การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-01 00:04