< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 2017 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 2017

วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 2017

หมวด: -กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ผู้แต่ง: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่รับเข้า: 29/03/18
ยอดคงเหลือ: 99999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-25 06:02
2018-10-12 01:10
2018-10-11 01:10
2018-09-29 01:07
2018-09-17 01:06
2018-08-30 06:08
2018-08-22 01:06
2018-08-11 01:05
2018-08-11 01:05
2018-07-21 01:05
2018-07-22 01:07
2018-07-12 01:06
2018-06-11 01:05
2018-06-10 01:07
2018-05-28 01:05

หน้า