< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คิด ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560

คิด ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560

หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
วันที่รับเข้า: 19/10/17
ยอดคงเหลือ: 99999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-23 01:05
2018-01-18 01:05
2017-11-22 01:05
2017-11-18 01:05
2017-10-30 06:05