< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560

เนื้อหาอย่างย่อ
หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ผู้แต่ง: OKMD
วันที่รับเข้า: 10/08/17
ยอดคงเหลือ: 99999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-22 01:06
2018-04-02 01:04
2018-01-23 01:06
2017-11-23 01:05
2017-09-25 01:06
2017-09-18 01:06
2017-09-18 01:06
2017-09-18 01:06
2017-09-13 01:07
2017-09-13 01:07
2017-09-05 01:06
2017-09-02 06:05
2017-08-24 01:07
2017-08-23 01:07