< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ผู้แต่ง: OKMD
วันที่รับเข้า: 27/06/17
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-18 01:09
2017-09-13 01:07
2017-08-30 01:06
2017-08-23 01:07
2017-08-22 01:07
2017-07-25 01:06
2017-07-18 13:20