< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม - มกราคม 2560 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม - มกราคม 2560

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม - มกราคม 2560

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ผู้แต่ง: OKMD
วันที่รับเข้า: 16/02/17
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-03-01 06:02
2019-07-31 01:09
2019-02-13 07:04
2017-04-21 16:30
2017-03-07 10:37
2017-03-07 10:37