< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Amazing Asean : พิสดารตำนานอาหารอาเซียน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Amazing Asean : พิสดารตำนานอาหารอาเซียน

Amazing Asean : พิสดารตำนานอาหารอาเซียน

เนื้อหาอย่างย่อ

พิสดารตำนานอาหารอาเซียน : ชุด Amazing Asean ความรู้ซูเปอร์แซบ
- กาแฟที่แพงที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน
- ข้าวจี่ลาวสัญชาติฝรั่งเศสหน้าตาเป็นอย่างไร
- น้ำแข็งไสของฟิลิปปินส์เหมือนหรือต่างจากของไทยอย่างไร
- เหล้าดองงูกินแล้วช่วยอะไร
- แล้วหมกฮวกล่ะ เป็นอาหารของประเทศใด
หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้


หมวด: อาเซียน
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง: นานมีบุ๊ค
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-23 01:05
2018-06-29 01:05
2018-06-15 01:06
2018-06-09 01:05