< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / โลกอีกใบ...ที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึง >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โลกอีกใบ...ที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึง

โลกอีกใบ...ที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึง

เนื้อหาอย่างย่อ

"
ภูมิ หมายถึง ที่อยู่ แผ่นดิน หรืออาจจะหมายถึงโลก
ก็ย่อมไม่ผิด โลกอีกใบที่นักวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง
มีอยู่จริง เพื่อรอให้ได้รับการพิสูจน์
"


หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: แอนน์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-22 01:06
2018-06-25 01:05
2018-06-15 01:06
2018-06-09 01:05
2018-05-29 01:05
2017-08-23 01:07
2017-08-02 06:05
2017-03-07 10:37