< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เนื้อหาอย่างย่อ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง: Joachim Hecker เขียน ฑิฆัมพร ตันไสว แปล
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-10-01 01:08
2019-01-16 01:07
2018-10-22 01:09
2018-08-29 01:05
2018-08-22 01:06
2018-07-18 01:06
2018-06-15 01:06
2018-06-09 01:05
2018-05-28 01:05
2018-01-17 01:06
2017-11-16 01:08