< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / พูดอย่างฉลาด >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พูดอย่างฉลาด

พูดอย่างฉลาด

เนื้อหาอย่างย่อ

"การพูดเป็นทักษะหนึ่ง ที่มีความสำคัญที่สุดของคนเรา ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น เราจะเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว คำพูดเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นนายเรา ดังนั้นการพูดทุกครั้ง จึงจำเป็นต้องคิด และเป็นการคิดก่อนพูด เราจึงจะเป็นนาย ของคำพูดได้ทุกครั้งไป "


หมวด: ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-19 07:04
2018-08-23 01:05
2018-07-27 01:06
2018-06-19 01:06
2018-06-12 01:05
2018-05-21 01:05
2018-04-17 01:04
2017-09-12 01:07