< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / โภชนาการกับเด็ก (พิชิตอ้วน) >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โภชนาการกับเด็ก (พิชิตอ้วน)

โภชนาการกับเด็ก (พิชิตอ้วน)

เนื้อหาอย่างย่อ

รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคอ้วน เช่น สาเหตุ ผลกระทบเชิงสุขภาพ และให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้ปกครองว่ากินอย่างไรไม่ให้ลูกอ้วน รวมทั้งการจัดเมนูอาหารสำหรับเด็กที่อร่อยและมีคุณค่าครบห้าหมู่ อีกทั้งยังแนะนำท่าออกกำลังกายควบคุมน้ำหนัก และมีแบบทดสอบว่าลูกของเราอ้วนเกินไปหรือไม่


หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-17 01:06