< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / อร่อยริมรั้ว 100 สูตร ต้ม ยำ ทำ แกง >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อร่อยริมรั้ว 100 สูตร ต้ม ยำ ทำ แกง

อร่อยริมรั้ว 100 สูตร ต้ม ยำ ทำ แกง

เนื้อหาอย่างย่อ

สูตรอาหารในเล่มนี้มิใช่เพียงการลองทำอาหารใหม่ๆ หากเจตนารมณ์สำคัญของผู้เขียนคือ การสืบต่อความรู้เกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้านและอาหารบางอย่างที่เริ่มเลือนไปจากความรับรู้ของผู้คนให้ดำรงอยู่เป็นรูปธรรมท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่พัดพาองค์ความรู้ วิถีชีวิต และอีกหลายสิ่งนานัปการที่ได้เลือนหายไปจากสังคมไทยแล้ว ลึกๆ แล้วผู้เขียนมีความปรารถนาอยู่ว่า สิ่งที่อุตส่าห์เพียรเขียนมาทั้งหมดนี้ ซึ่งจะเรียกว่าความตั้งใจ ความมุ่งหวัง ผลการทดลอง หรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นของที่น่าสนุก จนมีคนนึกสนุกอยากทดลองทำออกมาในสไตล์ของตัวเองดูบ้าง นั่นย่อมเป็นการสร้างชีวิตชีวาให้อาหารและต่ออายุวัฒนธรรมการกินในบ้านนี้เมืองนี้ให้ยาวไกลออกไปอย่างมีสีสัน และด้วยจินตนาการไม่รู้จบ


หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-08 19:10