< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / อาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

อาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

เนื้อหาอย่างย่อ

"“กินเพื่ออยู่” หรือ “อยู่เพื่อกิน” ตัวคุณเองล้วนเป็นผู้กำหนด
“จะกินให้เกิดผลดี” หรือ “จะกินให้เกิดผลเสีย” ก็ตัวคุณเองอีกไม่ใช่หรือ?
เพราะไม่ว่าอย่างไรร่างกายนี้ก็เป็นของคุณ ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากคุณจะกินให้เป็น
"


หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-08-07 01:03
2018-10-16 01:11
2018-09-17 01:06
2018-06-09 01:05