< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

หลากหลายรูปแบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน


หมวด: การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์: Kehakaset
ผู้แต่ง: สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-12 07:05
2018-07-10 01:06
2017-09-23 06:04
2017-09-13 01:07
2017-08-23 01:07
2017-08-04 01:07
2017-02-07 08:27
2017-01-22 23:20