< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / โรคไต อาหารชะลอการเสื่อมของไต >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โรคไต อาหารชะลอการเสื่อมของไต

โรคไต อาหารชะลอการเสื่อมของไต

เนื้อหาอย่างย่อ

ไตมีความสำคัญพอกับหัวใจ จึงจำเป็นต้องรักษาและให้
ความสำคัญไม่แพ้กัน หนังสือ โรคไต อาหารชะลอการเสื่อม
ของไต จึงรวบรวมสูตรอาหารที่ช่วยบำรุงดูแลไต ป้องกัน
ไม่ให้ไตทำงานหนัก มีทั้งอาหารต้ม แกง ยำ ลาบ พล่า
สลัด นึ่ง อบ ย่าง นอกจากนี้ยังมีส่วนเนื้อหาที่ให้ความรู้
เรื่องสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตรวมทั้งวิธีการดูแลตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร


หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: แสงแดด
ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-22 01:04
2019-09-01 01:09
2018-09-17 01:06