< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / โภชนาการกับเบาหวาน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โภชนาการกับเบาหวาน

โภชนาการกับเบาหวาน

เนื้อหาอย่างย่อ

ให้ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย และตัวอย่างเมนูอาหารกว่า 50 เมนูที่ผ่านการรับรองสูตรอาหารโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าเป็นเมนูที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน มีการวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าต่อสูขภาพผู้เป็นเบาหวาน


หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-17 01:06
2018-06-26 01:06
2017-09-26 06:05
2017-03-24 13:00