< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / รวยด้วย eBay & PayPal >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวยด้วย eBay & PayPal

รวยด้วย eBay & PayPal

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นไว้อย่างละเอียด ที่จะช่วยทําให้คุณได้เข้าใจกระบวนการ ค่าธรรมเนียม รูปแบบการขาย นโยบาย กฎ และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมเทคนิค คําแนะนําที่จําเป็น ตัวอย่างจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ คําศัพท์และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ eBay ไว้ในบทท้ายๆ เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจและพร้อมเปิดประตูสู่โลกการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ได้ง่ายดาย


หมวด: คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-13 01:05
2018-08-22 01:06
2017-07-18 13:20
2017-03-24 13:00
2017-03-07 10:37
2017-01-22 23:20