< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2554 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2554

คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2554

เนื้อหาอย่างย่อ

น้ำ...นวัตกรรมแห่งความเป็นอารยะ

WE HAVE LEARNED IN THE END; NOT ONLY TO FIGHT AGAINST THE WATER, BUT ALSO TO LIVE WITH THE WATER.

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ สารประกอบชนิดนี้ได้พิสูจน์ตนเองว่าเป็นมากกว่าการดับกระหาย มนุษย์ใช้น้ำในหลายสถานภาพ ทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ใช้ในพิธีกรรมทางความเชื่อ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและความมั่งคั่ง ป่าวประกาศในการเฉลิมฉลอง หรือแม้กระทั่งเพื่อรำลึกถึงการตายจากกัน นับแต่เมืองแห่งแรกของโลกปรากฏขึ้นในเขตเมโสโปเตเมียบนที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส สังคมเมืองก็มีการพัฒนาเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับการค่อยๆ สั่งสมผลลัพธ์จากความคิดและทักษะในการรับมือกับธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านสิ่งประดิษฐ์มากมาย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำทางให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ ซ้ำยังสร้างความเพลิดเพลินและสีสันแห่งความมั่งคั่ง ด้วยระบบชลประทานและวิศวกรรมที่อาจหาญทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริง

เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับธรรมชาติอย่างไม่ลดละ จากอ่างเก็บน้ำสู่การสร้างเขื่อน จากเขื่อนเพื่อการเกษตรสู่การปรับฐานะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั้งประเทศ ก่อนจะก้าวข้ามไปสร้างวงจรเศรษฐกิจในดินแดนใกล้เคียง ความชาญฉลาดของคนเรายังท้าทายระดับน้ำทะเลที่ทรงอานุภาพด้วยการสร้างกำแพงกั้นน้ำที่ทันสมัยเพื่อปกป้องอาณาเขตของเมืองอย่างเวนิส ลอนดอน หรืออัมสเตอร์ดัม ตลอดจนการนำนาโนเทคโนโลยีเข้าช่วยบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำใช้ และเปลี่ยนน้ำเค็มมาเป็นน้ำดื่ม


หมวด: -ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ยอดคงเหลือ: 9999