< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2554 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2554

คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2554

เนื้อหาอย่างย่อ

Digitality

เมื่อโลกทั้งใบสามารถใช้ระบบตัวเลขใน การบันทึก จัดเก็บ ส่งต่อ ประมวลผล รวมไปถึงการแสดงผล เรื่องราวปริมาณมหาศาลให้จำกัดอยู่ในขอบเขตที่เอื้ออำนวยต่อการนำไปใช้ใน ทุกๆ ส่วนของชีวิต ความรวดเร็วและสะดวกสบายที่เกิดขึ้นนี้มันมากเสียจนบางทีเราเกือบลืมไปเลย ว่า ก่อนหน้ายุคแห่งการทำงานหนักของตัวเลขฐานสองเหล่านี้ เราอยู่กันมาได้อย่างไร

เพราะตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวเข้ามาเป็น ปัจจัยการขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของโลก มันก็ได้ปรับโฉมหน้าของสังคมโลกให้เปลี่ยนไป ด้วยพลังของความสามารถในการจัดเก็บ เข้าถึง และแบ่งปันข้อมูล ส่งผลให้สังคมเคลื่อนตัวเข้าหากันอย่างรวดเร็วด้วยการเชื่อมต่อผู้คนและ ชุมชนผ่านเครื่องมือสื่อสารประเภทมีสายและไร้สาย ซ้ำยังสร้างสังคมของคนหมู่มากที่กระจายกลุ่มตามความสนใจและความเป็นตัวตนที่ อยู่บนฐานการพึ่งพากันและกัน ขณะเดียวกัน สังคมดิจิทัลก็สร้างกระบวนการผลิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์อันทรงประสิทธิภาพ ด้วยการลดต้นทุนจากระบบสมองกล ความสามารถในการผลิตซ้ำ และกระจายผลผลิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวยืนยันได้ด้วยงานแถลงข่าวการเปิดตัว เดอะเดลี่ หนังสือพิมพ์ดิจิทัลของรูเพิร์ต เมอร์ด็อก ซีอีโอของนิวส์ คอร์ป ที่จับมือกับแอปเปิลลงทุนกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ที่สามารถอ่านได้เฉพาะบนไอแพดเท่านั้น เมอร์ด็อกกล่าวถึงไพ่ใบใหม่ของเขาว่า มันจะเข้ามาช่วยชีวิตหนังสือพิมพ์ เพราะไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนของกระดาษ หมึก เครื่องพิมพ์ และรถบรรทุกอีกต่อไป

แต่ความชาญฉลาดของโลกยุคดิจิทัลยังต้องเผชิญ หน้ากับความพร้อมที่ใช้ความฉลาดของมันด้วย เพราะอย่าลืมว่า ด้านหนึ่งของชีวิตที่วิ่งตามโลกดิจิทัลในฐานะผู้บริโภค อีกด้านหนึ่งเราต้องวิ่งไล่ในฐานะผู้ผลิตจากโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามระบบ การทำงานของมัน ดังนั้น สิ่งที่ยากที่สุดของสังคมที่ยังมีทุนการผลิตแบบครึ่งๆ กลางๆ อย่างสังคมไทยก็คือ เราจะเอาส่วนที่ดีที่สุดของเราควบคุมและส่งต่อระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ นี้ให้ราบรื่นได้อย่างไร


หมวด: -ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-14 01:05
2016-06-28 22:24