< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2553 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2553

คิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2553

เนื้อหาอย่างย่อ

Value Creation

ในโลกที่นาโนเทคโนโลยีเข้าครอบครองความสามารถในการผลิตของสังคมแทนที่ปัจจัยการผลิตด้วยทุน แรงงาน ที่ดิน และโรงงานตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเดิม ส่งผลให้การเอาชนะกลไกธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายแค่พลิกฝ่ามือ โลกยุคนี้ ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของโรงงานที่เรียกว่า Nano Factoryซึ่งทำหน้าที่ผลิตสินค้าต้นแบบผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์และการขึ้นรูป 3 มิติ ทำให้ตัวอย่างสินค้ามีความใกล้เคียงของจริงและรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง ด้านวงการแพทย์ก็ได้รังสรรค์ “แคปซูลนาโนบอท”เพื่อช่วยให้ร่างกายรอดพ้นจากโรคภัยต่างๆ ผ่านการทำงานของหุ่นยนต์จิ๋วขนาดเท่าเซลล์เม็ดเลือดที่ถูกบรรจุอยู่ในแคปซูล ซึ่งจะตรงเข้าทำลายเซลล์ขยะ โจมตีเซลล์กลายพันธุ์ และซ่อมแซมเซลล์ปกติให้เติบโตต่อไป

สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์... แต่เราจะได้เห็นและได้ใช้พวกมันจริงๆ ในอีก 10 หรือ 15 ปีต่อจากนี้ ความท้าทายกับอนาคตที่เปลี่ยนผ่าน ก่อเกิดคำถามที่ว่า เนื้อหาที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งที่แท้จริงให้กับสังคมนั้นอยู่ที่ไหน ในขณะที่เราไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรทางเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ผลงานออกแบบระดับโลก ไม่ได้เป็นเจ้าของแรงงานการผลิตราคาถูก ทั้งยังไม่หลุดพ้นจากวงจรการขายวัตถุดิบเกษตรเชิงปริมาณ ซ้ำร้ายยังต้องหวาดระแวงกับการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติที่รวดเร็วและบ้าคลั่ง เราจะทำอย่างไร

ความเสี่ยงจากอนาคตเหล่านี้จะลดลงได้ หากเรารู้จักใช้ “เนื้อหา”ที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด รู้จักสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าพิเศษอันอยู่บนความเข้าใจตนเองและสังคมอื่นๆ อย่างถ่องแท้ เพราะการรู้จักตนเองและสังคมจะทำให้เราผลิตสินค้าที่ยากต่อการเลียนแบบ ขณะที่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมอื่นจะทำให้เกิดสินค้าและบริการที่จับใจตลาดโลก


หมวด: -ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ยอดคงเหลือ: 9999