< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 กันยายน 2557 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คิด ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 กันยายน 2557

คิด ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 กันยายน 2557

เนื้อหาอย่างย่อ

ลูกไม้ของผืนผ้า

ห่างออกไปทางตอนใต้ของโตเกียว เกาะอามามิ โอชิมา (Amami Oshima) เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอันบริสุทธิ์ เพราะเกาะแห่งนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงไว้ซึ่งประเพณีญี่ปุ่นดั้งเดิม “ซูมูกิ (Tsumugi)” หรือผ้าไหมทอมือสำหรับตัดเย็บกิโมโนถูกผลิตขึ้นที่นี่มานานหลายศตวรรษ ลวดลายบนซูมูกิแต่ละผืนเกิดจากเทคนิคการทอไหมแทนการเขียนลาย โดยเส้นไหมดิบแต่ละเส้นที่ผ่านการสาวมือที่ย้อมขึ้นเป็นพิเศษ จะถูกเคลือบด้วยกาวจากสาหร่ายทะเลซึ่งขึ้นอยู่ใกล้เกาะแห่งนี้เท่านั้น ก่อนนำไปย้อมด้วยเปลือกต้นไทชิกิเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการดูดซับสีแดงก่ำให้เด่นชัด เส้นไหมจะถูกย้อมไว้ 24 ชั่วโมงและทำซ้ำ 30-40 ครั้ง เพื่อให้ได้สีที่สม่ำเสมอ ก่อนนำไปหมักด้วยโคลนตามกรรมวิธีดั้งเดิม กิโมโนแต่ละชุดจะต้องใช้เส้นไหมถึง 1,200 เส้นเพื่อให้ได้ผ้าซูมูกิยาว 12 เมตร และช่างทอต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-12 เดือนที่หูกทอผ้าเพื่อให้ได้กิโมโนซูมูกิที่สมบูรณ์แบบ

แต่กระบวนการของผ้าซูมูกินั้นสวนทางกับวิถีชีวิตปัจจุบันของชาวญี่ปุ่น ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าที่โตเกียว เครื่องจักรจึงผลิตผ้ากิโมโนจากใยสังเคราะห์ ที่ช่วยลดทั้งเวลา แรงงาน และต้นทุน โรงงานเหล่านี้มีกำลังการผลิตกิโมโนมากกว่า 2,000 ชุดต่อเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการกิโมโนผ้าใยสังเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความทนทานและดูแลง่าย ขณะที่การออกแบบลวดลายก็เป็นไปตามกระแสแฟชั่นที่ขายได้รวดเร็ว ความหลากหลายของกิโมโนทัั้งซูมูกิหรือกิโมโนใยสังเคราะห์มีราคาขายตั้งแต่ 3,000-2,600,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของตลาดสิ่งทอญี่ปุ่น


หมวด: -ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-11 01:04
2016-12-21 02:30