< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Thermoset Resins A Rapra Market Report >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Thermoset Resins A Rapra Market Report

Thermoset Resins A Rapra Market Report

เนื้อหาอย่างย่อ
Worldwide the current consumption of thermoset resins across the whole industrial spectrum amounts to 21.6 million tonnes. Industry growth rates are forecast to be in excess of 2.5 percent per annum. The worldwide industry is thriving and producing lightweight, high performance, high quality products for an ever-expanding range of markets. Thermosets include a wide range of materials: acrylics, alkyds, amino resins, bismaleimides, epoxy, furane, phenolics, polyimides, unsaturated polyesters, polyurethanes and vinyl esters. New materials are being developed such as cyanate esters, silicones and arylzene resins, together with hybrid resins. This report focuses on the most widely used materials with shorter sections on speciality resins. The applications of thermosets are many and varied. One of the primary uses is as the matrix in composite materials. Composites are now accepted as high performance engineering materials in many fields such as automotive, aerospace and marine. They are made using a range of techniques, which are outlined in this report, from autoclave moulding to resin transfer moulding. Key developments and trends are indicated here. been rapid. For example, a few years ago adhesives were restricted to relatively low performance applications, while today the range of formulations makes it possible to assemble aircraft and automotive components
หมวด: Textbook - โพลีเมอร์ พลาสติกและยาง
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-06-28 22:24