< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Role of Poly(Vinyl Chloride) in Healthcare >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Role of Poly(Vinyl Chloride) in Healthcare

The Role of Poly(Vinyl Chloride) in Healthcare

เนื้อหาอย่างย่อ
Poly(vinyl chloride) (PVC) is the most widely used polymer in today"s healthcare market. It is still the polymer of choice for single use presterilised medical devices after more than 50 years of service and it continues to dominate in cost-performance terms. This book will prove to be a mine of useful and practical information for healthcare professionals, medical device manufacturers and medical polymer producers.
หมวด: Textbook - เภสัชศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-06-08 01:07