< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Introduction to Plastics Recycling, Second Edition >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Introduction to Plastics Recycling, Second Edition

Introduction to Plastics Recycling, Second Edition

เนื้อหาอย่างย่อ

As in the successful first edition, this book provides straightforward information on plastic materials and technology, including the options for recycling plastics, with special focus on mechanical recycling. This new edition reflects the great strides that have been made to increase recycling rates worldwide in recent years. It considers the expansion of infrastructure in the UK to support plastic recycling and major achievements that have been made in gaining widespread public support and participation for recycling schemes; specifically the need to manage waste on an individual household level. Current issues surrounding council recycling of plastic bottles, and the practice of providing free plastic carrier bags by supermarkets, are also considered. Biopolymers are expected to have a major impact on plastic markets in the future and therefore some of the issues of biodegradability versus recycling are expanded in this second edition, as is the wider context of life cycle analysis and legislation.


หมวด: Textbook - โพลีเมอร์ พลาสติกและยาง
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-31 00:30
2020-09-07 01:03
2018-08-22 01:06
2018-03-26 01:04
2018-03-01 01:05